Đại số tuyến tính

Đại số tuyến tính là một nhánh của toán học nghiên cứu các hệ phương trình tuyến tính, ma trận, định thức, không gian vector và các ánh xạ (đồng cấu) tuyến tính giữa các không gian vector. Đây là một lĩnh vực rộng lớn và có ứng dụng vào rất nhiều ngành khác nhau của chính toán học và các khoa học cơ bản cùng với các khoa học ứng dụng khác.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s