Bài tập Toán cao cấp 2 – D14

Các lớp đang học chương trình Toán cao cấp 2 PTIT download file bài tập này về nhé. Ta sẽ làm bài tập trong file này. Một số bài tập khác thầy sẽ đưa lên sau.

Đây là Bai tap Dai so