Bài tập về hai hệ vec tơ biểu diễn qua nhau

Chứng minh nếu hai hệ véc tơ \{v_1,...,v_n\} và \{u_1,...,u_m\} của không gian véc tơ mà mỗi véc tơ của hệ này đều biểu thị được thành tổ hợp tuyến tính của hệ kia thì hai hệ đó có cùng hạng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s