Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Bảng điểm các lớp C13KT1,2 ; C13QT1,2

Chào các bạn,

Thầy gửi ở đây bảng điểm của các lớp C13KT1,2 ; C13QT1,2. Các bảng điểm này thầy đã cộng điểm thưởng và tổng kết xong hết rồi.

 

ToanCC2-C13KT1-finished

ToanCC2-C13KT2-finished

ToanCC2-C13QT1-finished

ToanCC2-C13QT2-finished

Chúc các lớp thi tốt nhé.

Thầy D.

Posted in Blog - news

Hiểu?

Một ngày hôm nay nào đó ta nhận ra rằng ta hiểu hơn những cái mà hôm qua ta tưởng ta đã hiểu. Rồi lại biết đâu đến ngày mai thì lại hiểu ra rằng té ra hôm nay mình chưa hiểu thật sự điều đó…

 

Không trích dẫn

Im lặng

Mình.