Course về topo vi phân của GS Jae Choon Cha

GS Jae Choon Cha hiện đang giảng dạy tại trường Postech của Hàn Quốc. Ông có dạy một course về tô pô vi phân. Link: http://gt.postech.ac.kr/~jccha/differential-topology-2015-spring/

Đây là phần bài tập về nhà (phần 1) của course

Baitap-topoviphan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s