Bảng điểm thành phần các lớp Toán cao cấp 2 – kỳ II – 2014-2015.

Dear all,

Các bạn xem bảng điểm thành phần, các nhóm tương ứng với các tabs ở bên dưới: Diem-thanh-phan-da-cong-TCC2

D.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s