Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Thông báo về điểm thành phần D15VT

 

Dear all,

Các bạn có thắc mắc về điểm thành phần thì hạn cuối là gửi mail về cho thầy hết 24h hôm nay, tức 10/01/2016 nhé. mail: hpdung83@gmail.com.

Đêm nay thầy gửi điểm cho phòng khảo thí là fix điểm là không thay đổi đc nữa.

D.

Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Bảng điểm thành phần các lớp D15VT- Viễn thông – năm học 2015-2016

Dear all,

Tôi gửi ở đây bảng điểm thành phần của các lớp. Các lớp trưởng có thể down rồi gửi cho các bạn xem nhé. Thanks all.

Diem-thanh-phan-Daiso-D15VT1+2

Diem-thanh-phan-Daiso-D15VT3+4

Diem-thanh-phan-Daiso-D15VT5+7, Lớp VT5 có bạn Sang lập trình tốt bài tính định thức nên được cộng điểm

Diem-thanh-phan-Daiso-D15VT6

D.