Bảng điểm thành phần các lớp D15VT- Viễn thông – năm học 2015-2016

Dear all,

Tôi gửi ở đây bảng điểm thành phần của các lớp. Các lớp trưởng có thể down rồi gửi cho các bạn xem nhé. Thanks all.

Diem-thanh-phan-Daiso-D15VT1+2

Diem-thanh-phan-Daiso-D15VT3+4

Diem-thanh-phan-Daiso-D15VT5+7, Lớp VT5 có bạn Sang lập trình tốt bài tính định thức nên được cộng điểm

Diem-thanh-phan-Daiso-D15VT6

D.