Bài tập lớn Toán cao cấp 2 – 2016

Các bạn download file đề bài về nhé. Link tại đây: Bai-tap-lon-TCC2-2016

Lưu ý:

  • Bài tập lớn các em trình bày viết tay trên giấy A4, đóng bìa và viết tên các thành viên của nhóm trên bìa cùng số lượng bài đã hoàn thành trong đó. Thầy chấm cả điểm trình bày.
  • Số lượng sinh viên làm chung một bài tập lớn: 3 \le n \le 5.
  • Điểm bài tập lớn sẽ tính chung, do đó các em hãy làm cẩn thận.
  • Hạn nộp sẽ thông báo trên lớp. Dự kiến trước tuần học cuối 1, 2 tuần.
Advertisements

3 thoughts on “Bài tập lớn Toán cao cấp 2 – 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s