Posted in Advanced Engineering Mathematics

Bài giảng Toán kỹ thuật của thầy Lê Bá Long

Dear all,

Hiện nay các em đang dùng nhiều giáo trình và bài giảng khác nhau của môn Toán kỹ thuật. Do đó thầy đưa link thư viện lên đây để ta thống nhất dùng Bài giảng của PGS Lê Bá Long, theo version này nhé.

http://dlib.ptit.edu.vn/handle/123456789/1277

Best,

D.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s