Posted in Blog - news

Bảng điểm thành phần môn Toán kỹ thuật

Dear all,

Thầy up bảng điểm môn Toán kỹ thuật: Diem thanh phan Toan ky thuat-nhom7-8

Best,

Advertisements