Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Bảng điểm thành phần môn Đại số D17, học kỳ 1, 2017

Dear all,

Thầy gửi điểm thành phần các lớp học Đại số. Đây là điểm thành phần chưa cộng điểm thưởng.

Diem-thanh-phan-DS-D17AT1-2

Diem-thanh-phan-DS-D17CN09

Diem-thanh-phan-DS-D17CN13

Nếu ai có thắc mắc gì thì gửi về mail của thầy: hpdung83@gmail.com trước 14h chiều 07/01/2018. Sau thời gian này thầy sẽ gửi điểm cho trường: mọi thắc mắc sẽ không còn hiệu lực.

Chúc các em ôn thi đạt kết quả tốt.

One thought on “Bảng điểm thành phần môn Đại số D17, học kỳ 1, 2017

  1. thầy cho e hỏi bảng điểm thành phần của nhóm TCC1 học vào kíp 1 thứ 4. E k tìm thấy ạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s