Posted in Advanced Engineering Mathematics

Bài giảng Toán kỹ thuật

Đây là link bài giảng toán kỹ thuật của thầy Lê Bá Long:

Bia

chuong 1,

chuong 2,

chuong 3

Chuong 4

dap an

muc luc

phu luc

tai lieu tham khao

Advertisements
Posted in Advanced Engineering Mathematics

Bảng điểm thành phần Toán kỹ thuật – kì hè 2018

Đây là bảng điểm thành phần Toán kỹ thuật – Nhóm 1: Diem thanh phan Toan ky thuat – Nhom 1

Đây là bảng điểm thành phần Toán kỹ thuật – Nhóm 1, kì hè 2018 sau khi cộng hết: Diem thanh phan Toan ky thuat – Nhom 1-Final