Posted in Advanced Engineering Mathematics

Bảng điểm thành phần Toán kỹ thuật – kì hè 2018

Đây là bảng điểm thành phần Toán kỹ thuật – Nhóm 1: Diem thanh phan Toan ky thuat – Nhom 1

Đây là bảng điểm thành phần Toán kỹ thuật – Nhóm 1, kì hè 2018 sau khi cộng hết: Diem thanh phan Toan ky thuat – Nhom 1-Final

Posted in Linear Algebra

Bảng điểm Toán cao cấp 2 – nhóm 1 – kì hè 2018

UPDATE: Bảng điểm thành phần (đã cộng): Toan cao cap 2-Nhom1-he2018-final

Thầy up bảng điểm thành phần (chưa cộng): Toan cao cap 2 – Nhom 1 – he2018.

Người nào có dấu + sẽ được cộng. Có hai người full 3 cột 10 như thông báo sáng nay.