Posted in Advanced Engineering Mathematics

Bài giảng Toán kỹ thuật

Đây là link bài giảng toán kỹ thuật của thầy Lê Bá Long:

Bia

chuong 1,

chuong 2,

chuong 3

Chuong 4

dap an

muc luc

phu luc

tai lieu tham khao

Advertisements