Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn), Linear Algebra

Điểm kiểm tra Toán cao cấp 2- D18, học kỳ 2

Các nhóm ấn vào các Tab tương ứng bên dưới để xem điểm nhé

DungHP–Diem kiem tra-Toan cao cap 2

Advertisements