Bài tập lớn môn Toán cao cấp 2 – D18 PTIT

Dưới đây là bài tập lớn môn Toán cao cấp 2. Các nhóm download về làm nhé. Chú ý: một nhóm không dưới 6 người và không quá 10 người. Tốt nhất là 8 người.

Bai-tap-lon-tcc2 – 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s