Điểm thành phần Toán kỹ thuật – kỳ hè 2019

Đây là điểm thành phần Toán kỹ thuật – hè 2019. Các em tải về xem nhé, trong file này có 2 nhóm:

BDTP – Toan ky thuat he 2019

File update: BDTP – Toan ky thuat he 2019-update

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s