Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Bảng điểm môn Toán kỹ thuật của D18 các nhóm 3-4-7-8

D18 PTIT thân mến,

Các bạn vào xem Bảng điểm thành phần môn Toán kỹ thuật các nhóm 3-4-7-8. Để xem thì nhấn vào từng tab tương ứng ở góc trái bên dưới.

Bảng điểm này là bảng điểm đã có cộng: một dấu + thì được cộng 2 điểm. Chuyên cần vắng 1 buổi trừ 2, 5 buổi là 0 điểm.

Một số bạn lên bảng nhiều (khoảng 3,4 lần trở lên) thì được cộng full.

Mọi thắc mắc gửi về mail hpdung83@gmail.com – hạn cuối: trước 24h00 ngày 08/12/2019. Sau thời gian trên, thắc mắc hết hiệu lực.

Best.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s