Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Bảng điểm môn Toán kỹ thuật – Nhóm 5+6

D18, Nhóm 5+6 Toán kỹ thuật thân mến,

Các bạn vào xem Bảng điểm thành phần môn Toán kỹ thuật của nhóm mình. Để xem thì nhấn vào từng tab tương ứng ở góc trái bên dưới.

Bảng điểm này là bảng điểm đã có cộng: một dấu + thì được cộng 2 điểm. Chuyên cần vắng 1 buổi trừ 2, 5 buổi là 0 điểm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s