Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Bảng điểm thành phần môn Đại số – CN11+12 và AT03+04

Dear all,

Dưới đây là Bảng điểm thành phần môn Đại số

Bảng điểm đã được:

  • Cộng các bạn được dấu + trong quá trình học, các dấu trừ được miễn;
  • Cộng bài tập lớn theo nhóm, các mem trong mỗi nhóm sẽ cùng được cộng 1, 2, 3 điểm tùy theo chất lượng bài làm nhóm gửi (số lượng bài đúng, cách trình bày, hình thức trình bày: A4, đóng quyển,…);
  • Đã xem xét giải quyết cho một số bạn bị ốm (có giấy bệnh viện), người nhà mất.

Mọi thắc mắc gửi mail về cho thầy: hpdung83@gmail.com trước 24h ngày 02/01/20Sau thời gian trên, thắc mắc hết hiệu lực vì bảng điểm sẽ được gửi đi.

Chú ý: Mail được gửi đến phải được viết đàng hoàng, lịch sự, đầy đủ thông tin. Nếu không thậm chí sẽ bị trừ điểm (vì có một số mail gửi đến đợt vừa rồi khá bất lịch sự).