About me

Welcome to my site. My name is Dũng (my first name is Dũng, family name is Hoàng).

 • I am a young researcher and lecturer at the Department of Mathematics, Faculty of Fundamental Sciences, Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT, Hanoi, Vietnam). I am also a member of Laboratory of Applied Mathematics and Computing at PTIT.
 • I work in mathematical areas: Singularity theory, Algebraic Geometry, Polynomial Optimization. Besides, I also attend to other branches, such as: Optimization, Matrix theory.
 • My sites on Research Gate: ResearchGate and Google scholar: Google scholar.
 • I usually teach Linear Algebra and Advanced Engineering Mathematics for PTIT‘s students.
 • You can contact me by:
  Faculty of Fundamental Sciences
  Posts and Telecommunications Institute of Technology
  Office A2, Fl.10, Km10 Nguyen Trai Rd., Ha Dong District, Hanoi, Vietnam
  and my email: contact.
 • Please give me a feedback in the comments. Thank you.

Tôi là một người làm toán trẻ, hiện đang là giảng viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội. Tôi lập blog này chủ yếu cho việc dạy toán của mình và liên lạc với sinh viên. Bên cạnh đó, tôi tập viết.

Xin được nghe góp ý.

============For my Vietnamese students=============

Các em sinh viên, học sinh thân mến.

Trang blog này tôi dành lưu một số bài toán hay bài viết trong quá trình giảng dạy của tôi. Nếu có thắc mắc các em hãy comment vào từng mục nhé.
Cách gõ công thức toán:

Chẳng hạn, để gõ công thức e^{i\pi} + 1 =0 thì các bạn gõ

tex

(chú ý là chữ latex phải sát dấu đô la)

Chúc các em tiến bộ và đạt được ước mơ.

HP Dũng.

One thought on “About me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s