Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Bảng điểm thành phần Toán cao cấp 2 – D19 (đã cộng)

Dear all,

Các em vào xem Bảng điểm thành phần môn Toán cao cấp 2 các nhóm nhé, mỗi nhóm 1 sheet.

Lưu ý: Bảng điểm này là bảng điểm đã có cộng: một dấu + thì được cộng 2 điểm. Chuyên cần vắng 1 buổi trừ 2 điểm, 5 buổi là 0 điểm. Ai không có điểm bài tập lớn thì cột đó là 0 và đồng nghĩa với không được thi.

Dưới đây là link:

TOAN CC2 NEW- 6-7-2020

Mọi thắc mắc gửi về mail hpdung83@gmail.com – hạn cuối: trước 8h30 ngày 17/7/2020. Sau thời gian trên, bảng điểm sẽ được gửi lên trường, thắc mắc hết hiệu lực.

Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Bảng điểm thành phần môn Đại số – CN11+12 và AT03+04

Dear all,

Dưới đây là Bảng điểm thành phần môn Đại số

Bảng điểm đã được:

  • Cộng các bạn được dấu + trong quá trình học, các dấu trừ được miễn;
  • Cộng bài tập lớn theo nhóm, các mem trong mỗi nhóm sẽ cùng được cộng 1, 2, 3 điểm tùy theo chất lượng bài làm nhóm gửi (số lượng bài đúng, cách trình bày, hình thức trình bày: A4, đóng quyển,…);
  • Đã xem xét giải quyết cho một số bạn bị ốm (có giấy bệnh viện), người nhà mất.

Mọi thắc mắc gửi mail về cho thầy: hpdung83@gmail.com trước 24h ngày 02/01/20Sau thời gian trên, thắc mắc hết hiệu lực vì bảng điểm sẽ được gửi đi.

Chú ý: Mail được gửi đến phải được viết đàng hoàng, lịch sự, đầy đủ thông tin. Nếu không thậm chí sẽ bị trừ điểm (vì có một số mail gửi đến đợt vừa rồi khá bất lịch sự). 

Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Thông báo: Bảng điểm thành phần lớp HLR môn Đại số 2019

Đây là bảng điểm thành phần lớp HLR – môn ĐẠI SỐ:

BDTP-Daiso-HLR nam hoc 2019

Ai thiếu 1 cột vẫn không được thi, ai đủ 2 lần nộp bài tập mới có cả 2 cột.

Hạn thắc mắc điểm: Trước 20h ngày 01/01/2020 gửi mail cho thầy theo đ/c: hpdung83@gmail.com

Sau thời gian trên, bảng điểm sẽ được gửi đi, mọi thắc mắc hết hiệu lực.

Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Bảng điểm môn Toán kỹ thuật – Nhóm 5+6

D18, Nhóm 5+6 Toán kỹ thuật thân mến,

Các bạn vào xem Bảng điểm thành phần môn Toán kỹ thuật của nhóm mình. Để xem thì nhấn vào từng tab tương ứng ở góc trái bên dưới.

Bảng điểm này là bảng điểm đã có cộng: một dấu + thì được cộng 2 điểm. Chuyên cần vắng 1 buổi trừ 2, 5 buổi là 0 điểm.

Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Bảng điểm môn Toán kỹ thuật của D18 các nhóm 3-4-7-8

D18 PTIT thân mến,

Các bạn vào xem Bảng điểm thành phần môn Toán kỹ thuật các nhóm 3-4-7-8. Để xem thì nhấn vào từng tab tương ứng ở góc trái bên dưới.

Bảng điểm này là bảng điểm đã có cộng: một dấu + thì được cộng 2 điểm. Chuyên cần vắng 1 buổi trừ 2, 5 buổi là 0 điểm.

Một số bạn lên bảng nhiều (khoảng 3,4 lần trở lên) thì được cộng full.

Mọi thắc mắc gửi về mail hpdung83@gmail.com – hạn cuối: trước 24h00 ngày 08/12/2019. Sau thời gian trên, thắc mắc hết hiệu lực.

Best.

Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Bảng điểm thành phần môn Toán cao cấp 2 – D18

HẾT THỜI HẠN THẮC MẮC ĐIỂM THÀNH PHẦN

Dear all,

Các em vào xem Bảng điểm thành phần môn Toán cao cấp 2 các nhóm nhé.

Lưu ý: Bảng điểm này là bảng điểm đã có cộng trừ: một dấu + thì được cộng 2 điểm. Chuyên cần vắng 1 buổi trừ 2 điểm, 5 buổi là 0 điểm. Ai không có điểm bài tập lớn thì cột đó là 0 và đồng nghĩa với không được thi.

Dưới đây là link:

DungHP–Diem thanh phan-TCC2

Mọi thắc mắc gửi về mail hpdung83@gmail.com (hòm thư outlook trục trặc)– hạn cuối: trước 24h00 ngày 05/6/2019. Sau thời gian trên, bảng điểm sẽ được gửi lên trường, thắc mắc hết hiệu lực.

Chúc các em ôn thi tốt.

Update một số trường hợp: DungHP–Diem thanh phan TCC2-update1

HẾT THỜI HẠN THẮC MẮC ĐIỂM THÀNH PHẦN

Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn), Linear Algebra

Bảng điểm Đại số học kỳ 1, D18, 2018-2019. Các nhóm 2-4-5-7

Dear all,

Các bạn vào xem Bảng điểm thành phần môn Đại số các nhóm 2-4-5-7.

Bảng điểm này là bảng điểm đã có cộng trừ: một dấu + thì được cộng 2 điểm, ngược lại một dấu – sẽ bị trừ 2 điểm. Chuyên cần vắng 1 buổi trừ 2, 5 buổi là 0 điểm.

Một số bạn lên bảng nhiều (khoảng 4 lần trở lên) thì được cộng full. Dưới đây là link:

DungHP- Diem thanh phan-Dai so-Nhom-2-4-5-7

18h10 27/12/18 – Update lần 1 bảng điểm đã sửa một số nhầm lẫn…:

DungHP- Diem thanh phan-Dai so-Nhom-2-4-5-7-update1

Mọi thắc mắc gửi về mail hpdung83@gmail.com – hạn cuối: trước 24h00 ngày 29/12/2018. Sau thời gian trên, bảng điểm sẽ được gửi lên trường, thắc mắc hết hiệu lực.

Best.