Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Bảng điểm thành phần môn Đại số – CN11+12 và AT03+04

Dear all,

Dưới đây là Bảng điểm thành phần môn Đại số

Bảng điểm đã được:

  • Cộng các bạn được dấu + trong quá trình học, các dấu trừ được miễn;
  • Cộng bài tập lớn theo nhóm, các mem trong mỗi nhóm sẽ cùng được cộng 1, 2, 3 điểm tùy theo chất lượng bài làm nhóm gửi (số lượng bài đúng, cách trình bày, hình thức trình bày: A4, đóng quyển,…);
  • Đã xem xét giải quyết cho một số bạn bị ốm (có giấy bệnh viện), người nhà mất.

Mọi thắc mắc gửi mail về cho thầy: hpdung83@gmail.com trước 24h ngày 02/01/20Sau thời gian trên, thắc mắc hết hiệu lực vì bảng điểm sẽ được gửi đi.

Chú ý: Mail được gửi đến phải được viết đàng hoàng, lịch sự, đầy đủ thông tin. Nếu không thậm chí sẽ bị trừ điểm (vì có một số mail gửi đến đợt vừa rồi khá bất lịch sự). 

Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Thông báo: Bảng điểm thành phần lớp HLR môn Đại số 2019

Đây là bảng điểm thành phần lớp HLR – môn ĐẠI SỐ:

BDTP-Daiso-HLR nam hoc 2019

Ai thiếu 1 cột vẫn không được thi, ai đủ 2 lần nộp bài tập mới có cả 2 cột.

Hạn thắc mắc điểm: Trước 20h ngày 01/01/2020 gửi mail cho thầy theo đ/c: hpdung83@gmail.com

Sau thời gian trên, bảng điểm sẽ được gửi đi, mọi thắc mắc hết hiệu lực.

Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn), Linear Algebra

Bảng điểm Đại số học kỳ 1, D18, 2018-2019. Các nhóm 2-4-5-7

Dear all,

Các bạn vào xem Bảng điểm thành phần môn Đại số các nhóm 2-4-5-7.

Bảng điểm này là bảng điểm đã có cộng trừ: một dấu + thì được cộng 2 điểm, ngược lại một dấu – sẽ bị trừ 2 điểm. Chuyên cần vắng 1 buổi trừ 2, 5 buổi là 0 điểm.

Một số bạn lên bảng nhiều (khoảng 4 lần trở lên) thì được cộng full. Dưới đây là link:

DungHP- Diem thanh phan-Dai so-Nhom-2-4-5-7

18h10 27/12/18 – Update lần 1 bảng điểm đã sửa một số nhầm lẫn…:

DungHP- Diem thanh phan-Dai so-Nhom-2-4-5-7-update1

Mọi thắc mắc gửi về mail hpdung83@gmail.com – hạn cuối: trước 24h00 ngày 29/12/2018. Sau thời gian trên, bảng điểm sẽ được gửi lên trường, thắc mắc hết hiệu lực.

Best.

Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Bảng điểm thành phần môn Đại số D17, học kỳ 1, 2017

Dear all,

Thầy gửi điểm thành phần các lớp học Đại số. Đây là điểm thành phần chưa cộng điểm thưởng.

Diem-thanh-phan-DS-D17AT1-2

Diem-thanh-phan-DS-D17CN09

Diem-thanh-phan-DS-D17CN13

Nếu ai có thắc mắc gì thì gửi về mail của thầy: hpdung83@gmail.com trước 14h chiều 07/01/2018. Sau thời gian này thầy sẽ gửi điểm cho trường: mọi thắc mắc sẽ không còn hiệu lực.

Chúc các em ôn thi đạt kết quả tốt.

Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Bảng điểm thành phần các lớp Đại số, kì 1, 2016

Thầy up bảng điểm thành phần các lớp. Các lớp trưởng lưu ý nhắc các bạn xem.

Nếu ai có thắc mắc gì thì hãy gửi về mail: hpdung83@gmail.com, thời hạn: Hết 24h, ngày 05/01/2016. Sau thời hạn đó, thầy sẽ gửi bảng điểm và mọi thắc mắc không còn hiệu lực nữa. File bảng điểm có 4 tab tương ứng với các lớp.

Đây là link file bảng điểm thành phần: diem-thanh-phan-dai-so-nhom-1-6-9-16

Chúc các em ôn thi tốt.

D.

Hết thời hạn gửi thắc mắc.

Bảng điểm đã update một số trường hợp – 04/1: diem-thanh-phan-dai-so-nhom-1-6-9-16-updated-4-1

Posted in 3, Scores (bảng điểm các môn)

Bảng điểm thành phần các lớp D15VT- Viễn thông – năm học 2015-2016

Dear all,

Tôi gửi ở đây bảng điểm thành phần của các lớp. Các lớp trưởng có thể down rồi gửi cho các bạn xem nhé. Thanks all.

Diem-thanh-phan-Daiso-D15VT1+2

Diem-thanh-phan-Daiso-D15VT3+4

Diem-thanh-phan-Daiso-D15VT5+7, Lớp VT5 có bạn Sang lập trình tốt bài tính định thức nên được cộng điểm

Diem-thanh-phan-Daiso-D15VT6

D.