Hiểu?

Một ngày hôm nay nào đó ta nhận ra rằng ta hiểu hơn những cái mà hôm qua ta tưởng ta đã hiểu. Rồi lại biết đâu đến ngày mai thì lại hiểu ra rằng té ra hôm nay mình chưa hiểu thật sự điều đó…

 

Không trích dẫn

Im lặng

Mình.

Advertisements