Ôn tập lớp 11 (1)

Các em thử sức với một số bài ôn tập nhé : Đề sưu tầm từ trang mathvn.com nên có dòng chữ mathvn.com ở bài 5.