Bảng điểm thành phần Toán cao cấp 2 kì hè – lớp sáng 5,6,7

Dear all,

Thầy up bảng điểm thành phần của nhóm Toán cao cấp hè, học vào sáng 5,6,7. Các em xem, nếu ai có thắc mắc phải hỏi sớm nhé. File điểm :Diem-thanh-phan-TCC2-he-2016-1

Liên lạc qua mail: hpdung83@gmail.com

Bảng điểm thành phần Toán cao cấp 2 – hè – nhóm 2 (chiều 5,6,7)

Dear all,

Thầy up bảng điểm thành phần của nhóm Toán cao cấp hè, học vào chiều 5,6,7. Các em xem, nếu ai có thắc mắc phải hỏi sớm nhé. File điểm Diem-thanh-phan-TCC2-he-2016

Liên lạc qua mail: hpdung83@gmail.com

 

Bảng điểm lớp D13PT1 và D13PT2

Dear all,

Thầy up cả bảng điểm lúc chưa cộng và sau khi cộng điểm rồi để các lớp biết nhé:

D13PT1:

ToanCC2-D13PT1-chua-cong

Bản cập nhật (bản trước thầy quên chưa cộng  Vũ Thị Thoa)

ToanCC2-D13PT1-finished

D13PT2:

ToanCC2-D13PT2-chua-cong

ToanCC2-D13PT2-finished

 

Chúc cả lớp thi tốt.

Thầy.