Posted in Blog - news

Viện sĩ người Kazakhtan tiếp cận lời giải của bài toán thiên niên kỷ

Đó là giáo sư Otelbaev người Kazakhtan, ông đã đưa ra lời giải cho sự tồn tại các nghiệm dạng mạnh của các phương trình Navier-Stokes, một trong 7 bài toán của thiên niên kỷ do Viện nghiên cứu Clay đưa ra. Mỗi lời giải một trong các bài toán này sẽ được phần thưởng 1 triệu USD. Một bài đã được giải bởi Perelman.

Link: http://bnews.kz/en/news/post/180213/