Bảng điểm thành phần Toán cao cấp 2 kì hè – lớp sáng 5,6,7

Dear all,

Thầy up bảng điểm thành phần của nhóm Toán cao cấp hè, học vào sáng 5,6,7. Các em xem, nếu ai có thắc mắc phải hỏi sớm nhé. File điểm :Diem-thanh-phan-TCC2-he-2016-1

Liên lạc qua mail: hpdung83@gmail.com

Bảng điểm thành phần Toán cao cấp 2 – hè – nhóm 2 (chiều 5,6,7)

Dear all,

Thầy up bảng điểm thành phần của nhóm Toán cao cấp hè, học vào chiều 5,6,7. Các em xem, nếu ai có thắc mắc phải hỏi sớm nhé. File điểm Diem-thanh-phan-TCC2-he-2016

Liên lạc qua mail: hpdung83@gmail.com