Posted in Blog - news

Bảng điểm lớp D13QT1 và D13QT2

Dear all,

Thầy gửi bảng điểm của hai lớp, cả bảng chưa cộng và sau khi cộng.

D13QT1:

ToanCC2-D13QT1-chua-cong

ToanCC2-D13QT1-finished

D13QT2:

ToanCC2-D13QT2-chua-cong

ToanCC2-D13QT2-finished

 

Chúc lớp mình tuần sau thi tốt.

Thầy Dũng.

Advertisements
Posted in Blog - news

Bảng điểm lớp D13PT1 và D13PT2

Dear all,

Thầy up cả bảng điểm lúc chưa cộng và sau khi cộng điểm rồi để các lớp biết nhé:

D13PT1:

ToanCC2-D13PT1-chua-cong

Bản cập nhật (bản trước thầy quên chưa cộng  Vũ Thị Thoa)

ToanCC2-D13PT1-finished

D13PT2:

ToanCC2-D13PT2-chua-cong

ToanCC2-D13PT2-finished

 

Chúc cả lớp thi tốt.

Thầy.