Bảng điểm lớp D13QT1 và D13QT2

Dear all,

Thầy gửi bảng điểm của hai lớp, cả bảng chưa cộng và sau khi cộng.

D13QT1:

ToanCC2-D13QT1-chua-cong

ToanCC2-D13QT1-finished

D13QT2:

ToanCC2-D13QT2-chua-cong

ToanCC2-D13QT2-finished

 

Chúc lớp mình tuần sau thi tốt.

Thầy Dũng.

Advertisements